Hoe werkt de aandelenmarkt?

De aandelenmarkt is volledig gebaseerd op vraag en aanbod. De prijs, ook wel de koers genoemd komt overeen met het bedrag waarvoor de aandelen verkocht worden. Kortom, als er veel vraag naar een aandeel is, gaat de koers omhoog. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf veel waard is. Op het moment dat de vraag laag is, maar het aanbod is hoog, dit komt voor wanneer beleggers hun aandelen verkopen, dan daalt de koers. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf minder waard is.

Prijsbepaling

Op het moment dat een bedrijf van plan is de om de aandelenmarkt op te gaan, moet deze een prijs vaststellen voor een aandeel. Voor deze prijs kan je als belegger het aandeel kopen. Nadat het bedrijf een prijs heeft bepaald die overeenkomt met de waarde van het bedrijf kan het de aandelen verkopen via de beurs. Ze gaan dus naar de aandelenmarkt, dat onderdeel is van de beurs. Nadat de aandelen zijn verkocht, komt het principe van vraag en aanbod tot stand.

Tekst_Button

Wat gebeurt er met mijn aandeel?

Je wilt gaan beleggen en je hebt bepaald dat je een aandeel wilt kopen. Vanaf dat moment heb je dus een stukje deelneming in een bedrijf. Gaat het goed met het bedrijf dan wordt je aandeel meestal meer waard, dit noemen we koersstijging. Als er een koersstijging van 10% is op jouw aandeel, dan houdt het in dat de waarde van jouw aandeel met 10% is toegenomen. Stel dat dit in een tijdbestek van één jaar is gebeurd, zou dat betekenen dat je 10% meer geld hebt dan je begin inzet. Let wel op, dit geld heb je pas wanneer je het aandeel verkoopt. Gaat het slecht met het bedrijf, dan kan het zijn dat er een koersdaling plaatsvindt. Als er een koersdaling van 10% is, dan betekent het dat jouw aandeel 10% minder waard is geworden. Verder werkt het identiek met een koersstijging.

Duur of goedkoop

Is een duur aandeel een beter aandeel dan een goedkoper aandeel? Nee, die gedachte is niet waar. De uitdrukking duur of goedkoop kan je gebruiken door de relatieve waarde tussen de marktprijs* van een aandeel een de intrinsieke waarde* van een aandeel te bepalen. Een nog betere indicatie voor een duur of goedkoop aandeel is de mate waarin een aandeel de winsten en het vermogen van het bedrijf weerspiegelt.

*Marktprijs = Wordt bepaald door vraag en aanbod. Dit fluctueert doordat iedereen een eigen waarde aan een aandeel geeft.

*Intrinsieke waarde = Wordt berekend door de bezittingen van de onderneming op te tellen, daar de eventuele schulden van af te halen en het saldo te delen door het aantal aandelen.

Lees meer over: