NVIDIA Uitgelicht: opkomst van 1 van de beste tech-giganten

In deze serie duiken we dieper in op een specifiek aandeel. Hierbij kijken we naar het bedrijf in het algemeen, de concurrentie, de prijsactie, de toekomst, de financiële gezondheid en het management van het bedrijf. Tot slot komen we tot een conclusie gebaseerd op de in kaart gebrachte informatie.   We maken deze analyses doormiddel…

Dit bericht is alleen beschikbaar voor leden.

In deze serie duiken we dieper in op een specifiek aandeel. Hierbij kijken we naar het bedrijf in het algemeen, de concurrentie, de prijsactie, de toekomst, de financiële gezondheid en het management van het bedrijf. Tot slot komen we tot een conclusie gebaseerd op de in kaart gebrachte informatie.

 

We maken deze analyses doormiddel van simplywall.nl, dit is een website waarop analyses gemaakt worden over alle beursgenoteerde bedrijven. Deze analyses hebben wij vertaald naar begrijpelijke taal en aangevuld met onze eigen kennis om het beleggingsproduct zo volledig mogelijk toe te lichten.

 

NVIDIA

Vandaag nemen we een diepgaande blik op NVIDIA, een van de meest toonaangevende en invloedrijke bedrijven in de wereld van computergraphics en kunstmatige intelligentie.

 

NVIDIA, opgericht in 1993 door visionairs Jensen Huang, Chris Malachowsky en Chris Young, heeft een indrukwekkende erfenis opgebouwd in de technologische sector. Het bedrijf heeft zichzelf gevestigd als een wereldleider in grafische verwerkingseenheden (GPU's) en andere geavanceerde computertechnologieën.

 

Met hun innovatieve producten hebben ze de grenzen verlegd van wat mogelijk is in domeinen als gaming, datacenters, zelfrijdende auto's en nog veel meer. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de opmerkelijke reis en verwezenlijkingen van NVIDIA en hoe ze de technologische wereld hebben getransformeerd.

 

De concurrentie

NVIDIA opereert in een evenzeer competitieve arena en staat voor stevige concurrentie van andere vooraanstaande technologiebedrijven. Enkele van de meest prominente rivalen van NVIDIA zijn onder meer AMD, Intel, Qualcomm en AMD. De concurrentiestrijd tussen deze bedrijven is niets minder dan intens, aangezien ze voortdurend strijden om marktaandeel en technologische superioriteit.

 

Elk van deze bedrijven streeft naar differentiatie door middel van baanbrekende technologie, unieke productkenmerken en een naadloze gebruikerservaring. Om relevant te blijven in deze snel veranderende technologische landschappen, zetten ze zich in voor constante innovatie en het aanbieden van cutting-edge producten en diensten. De concurrentie tussen NVIDIA en zijn rivalen vormt een drijvende kracht achter de vooruitgang van de technologische industrie en stimuleert voortdurende verbeteringen in GPU's en aanverwante technologieën.

NVIDIA en zijn rivalen vormt een drijvende kracht achter de vooruitgang van de technologische industrie en stimuleert voortdurende verbeteringen in GPU's en aanverwante technologieën.

Hiernaast is een kaart opgenomen waarin het aandeel van NVIDIA wordt vergeleken met de concurrentie. Wanneer het aandeel goed scoort op de verschillende vlakken kleurt het aandeel groen. Wanneer het aandeel slecht scoort kleurt het aandeel rood.

 

Het aandeel wordt getest op 5 vakken:

 • Waarde van het bedrijf
 • Toekomstperspectief
 • Prestaties uit het verleden
 • Financiële gezondheid
 • Dividend
concurrentie

Aan de onderstaande afbeelding is te zien waar NVIDIA scoort in vergelijking met haar concurrenten.

concurrentie score

De prijsactie

Iedereen die kijkt naar de prijs van NVIDIA kan zien dat het een enorme stijging heeft meegemaakt. Sinds de start in 1993 is het aandeel van een aantal cent naar meer dan 450 dollar gestegen.

prijs actie

Als we iets verder inzoomen, zien we dat de prijs van het aandeel NVIDIA momenteel op het allerhoogste punt ooit zit (All Time High).

 

De prijs van NVIDIA is ongeveer gelijk aan de volatiliteit van de markt. Dit geeft aan dat NVIDIA een redelijk stabiel aandeel is. In het afgelopen jaar steeg NVIDIA met 191,2%, dit is een van de grootste stijgingen die te zien is in dit jaar. De halfgeleiderindustrie steeg met 47.1% in diezelfde tijd. In vergelijking met de gehele markt doet NVIDIA het fantastisch en steeg het aandeel met 185,2% meer in het afgelopen jaar.

prijs uitgelicht

De toekomst

De toekomst van NVIDIA als een van nieuwe de marktleiders in de halfgeleiderindustrie, maar zal het aandeel van NVIDIA ook nog gaan groeien komende jaren? Simply Wall geeft aan dat NVIDIA 5 van de 5 criteria voor groei in de toekomst behaald.

 

De criteria zijn als volgt opgesteld:

 • Inkomsten versus spaarquote: NVDA's verwachte winstgroei (30,3% per jaar) ligt boven de spaarquote (2,2%).
 • Inkomsten versus markt: De winst van NVDA (30,3% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de Amerikaanse markt (15,5% per jaar).
 • Snelgroeiende inkomsten: De winsten van NVDA zullen naar verwachting de komende drie jaar aanzienlijk groeien.
 • Omzet versus markt: De omzet van NVDA (26,9% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan de Amerikaanse markt (7,7% per jaar).
 • Omzet met hoge groei: De omzet van NVDA (26,9% per jaar) zal naar verwachting sneller groeien dan 20% per jaar.

 

Op basis van de vijf criteria voor toekomstige groei die zijn vastgesteld door Simply Wall, lijkt NVIDIA (NVDA) een veelbelovende toekomst tegemoet te gaan. Het bedrijf scoort positief op alle vijf criteria, wat wijst op sterke groeivooruitzichten. NVDA's verwachte winstgroei is aanzienlijk hoger dan de spaarquote, en de verwachting is dat de winst sneller zal groeien dan de Amerikaanse markt. Bovendien wordt voorspeld dat de winsten van NVDA de komende drie jaar aanzienlijk zullen toenemen, en zowel de omzet als de omzetgroei zullen naar verwachting de markt overtreffen. Met een solide score op al deze groeicriteria lijkt NVIDIA goed gepositioneerd om succesvol te blijven in de toekomst en waarde te blijven creëren voor zijn investeerders.

 

Het is belangrijk op te merken dat prognoses en voorspellingen altijd met onzekerheid gepaard gaan en dat de werkelijke groei van NVIDIA in de toekomst kan afwijken van deze criteria.

 

De financiële gezondheid

Ook de financiële gezondheid van NVIDIA wordt getest aan de hand van criteria. De 6 criteria om de financiële gezondheid te testen zijn:

 

 • Kortlopende verplichtingen: NVDA's kortetermijnactiva ($28,8 miljard) overtreffen haar kortetermijnverplichtingen ($10,3 miljard).
 • Langetermijnverplichtingen: NVDA's kortetermijnactiva ($28,8 miljard) overtreffen haar langetermijnverplichtingen ($11,7 miljard).
 • Schuldniveau: NVDA heeft meer contanten dan haar totale schuldenlast.
 • Vermindering van de schuld: De verhouding schulden/eigen vermogen van NVDA is de afgelopen vijf jaar gestegen van 19,5% naar 35,3%.
 • Schulddekking: De schulden van NVDA worden goed gedekt door de operationele kasstroom (122,6%).
 • Rentedekking: NVDA verdient meer rente dan zij betaalt, dus dekking van rentebetalingen is geen probleem.

 

De harde groei die NVIDIA in de afgelopen jaren heeft meegemaakt kan ervoor zorgen dat een bedrijf op financieel vlak niet gezond blijkt. Echter heeft NVIDIA haar zaken goed voor elkaar en scoort op 5 van de 6 criteria goed.

financial health

Allereerst valt op dat de kortetermijnactiva van NVIDIA ($28,8 miljard) aanzienlijk hoger zijn dan de kortetermijnverplichtingen ($10,3 miljard). Dit overschot aan liquide middelen wijst op een sterke positie om aan korte termijn financiële verplichtingen te voldoen.

 

Bovendien blijkt dat de kortetermijnactiva ook ruimschoots toereikend zijn om de langetermijnverplichtingen ($11,7 miljard) te dekken. Dit geeft aan dat NVIDIA niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn in staat is om haar schuldverplichtingen na te komen.

 

Wat betreft schuldniveau, blijkt NVIDIA in een gunstige positie te verkeren, aangezien het meer contanten heeft dan haar totale schuldenlast. Deze financiële stabiliteit is een belangrijke troef voor het bedrijf.

 

Hoewel de schulden/eigen vermogen ratio van NVIDIA in de afgelopen vijf jaar is gestegen van 19,5% naar 35,3%, blijft deze binnen acceptabele grenzen. Hierdoor vormt deze toename geen direct risico voor de financiële positie van het bedrijf.

 

NVIDIA genereert aanzienlijke operationele cashflow, wat betekent dat het in staat is om haar schuldverplichtingen op een effectieve manier te dekken. Deze solide cashflow draagt bij aan de financiële stabiliteit van het bedrijf.

 

Tot slot, als het gaat om het dekken van rentebetalingen, is NVIDIA goed gepositioneerd, omdat het aanzienlijk meer verdient dan het aan rente betaalt. Dit illustreert de financiële kracht en stabiliteit van NVIDIA.

 

Al met al, ondanks de complexiteit van de financiële wereld, schijnt NVIDIA's financiële positie te worden versterkt door deze zes criteria, wat vertrouwen wekt in haar financiële stabiliteit en veerkracht.

 

Het management

Als laatste kijken we naar het management van NVIDIA. De rol die het management speelt binnen een bedrijf is cruciaal. Dit weten veel beleggers maar niet veel beleggers kijken goed naar het management als ze gaan beleggen in een bedrijf. Simply Wall, heeft voor het beoordelen van het management 4 criteria opgesteld waaraan NVIDIA voldoet aan 3 van de 4:

 

 • Compensatie versus markt: Jensen's totale beloning ($21,36 miljoen) ligt boven het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang op de Amerikaanse markt ($USD12,18 miljoen).
 • Compensatie versus verdiensten: de vergoeding van Jensen was consistent met de bedrijfsprestaties van het afgelopen jaar.
 • Ervaren management: Het managementteam van NVDA is ervaren en ervaren (gemiddeld 14,6 jaar).
 • Ervaren bestuur: De raad van bestuur van NVDA is ervaren en ervaren (gemiddeld 13,3 jaar).
management

Allereerst valt op dat Jensen Huang's totale beloning van $21,36 miljoen boven het gemiddelde ligt voor bedrijven van vergelijkbare omvang op de Amerikaanse markt, wat wijst op de waarde die aan zijn rol wordt gehecht.

 

Daarnaast blijkt uit de beoordeling dat zijn vergoeding consistent was met de bedrijfsprestaties van het afgelopen jaar, wat aangeeft dat de beloning in lijn is met de geleverde resultaten.

 

Wat het managementteam betreft, NVDA heeft het voordeel van een zeer ervaren team, met een gemiddelde diensttijd van 14,6 jaar. Deze ervaring draagt bij aan de stabiliteit en continuïteit van het bedrijf.

 

Evenzo is de raad van bestuur van NVDA ook rijk aan ervaring, met een gemiddelde zittingstermijn van 13,3 jaar. Dit wijst op een stabiele en ervaren leiderschapsgroep.

 

Kortom, NVIDIA lijkt te kunnen profiteren van zowel een ervaren managementteam als een ervaren raad van bestuur, terwijl Jensen Huang's beloning in lijn lijkt te zijn met de prestaties van het bedrijf. Deze factoren dragen bij aan het vertrouwen in de toekomstige koers van NVIDIA.

 

Conclusie

Door innovatieve producten heeft NVIDIA de grenzen verlegd in verschillende domeinen, waaronder gaming, datacenters en zelfrijdende auto's. Het bedrijf opereert echter in een uiterst competitieve omgeving en staat tegenover stevige concurrentie van rivalen zoals AMD, Intel, Qualcomm en AMD. Deze concurrentiestrijd drijft voortdurende innovatie en vooruitgang in GPU's en aanverwante technologieën, waardoor de technologische industrie als geheel wordt gestimuleerd.

 

Wat betreft het aandeel van NVIDIA, heeft het een opmerkelijke groei doorgemaakt sinds de oprichting in 1993. De prijs van het aandeel bereikte recentelijk een All-Time High en vertoont stabiliteit en een relatief lage volatiliteit in vergelijking met de markt. Het aandeel is aanzienlijk gestegen, met een stijging van 191,2% in het afgelopen jaar, wat aantoont dat NVIDIA het buitengewoon goed doet in vergelijking met de gehele markt.

 

Wat betreft de toekomst van NVIDIA, lijkt het bedrijf veelbelovend te zijn. Volgens de criteria voor groei die zijn vastgesteld door Simply Wall, scoort NVIDIA positief op alle vijf criteria, wat wijst op sterke groeivooruitzichten. Het bedrijf lijkt goed gepositioneerd om succesvol te blijven en waarde te blijven creëren voor investeerders.

 

Ook de financiële gezondheid van NVIDIA is robuust, met positieve scores op het gebied van kortetermijn- en langetermijnverplichtingen, schuldniveau, schulddekking en rentedekking. Dit weerspiegelt de sterke financiële positie van het bedrijf, ondanks de snelle groei in de afgelopen jaren.

 

Tot slot heeft NVIDIA een ervaren managementteam en een ervaren raad van bestuur, wat bijdraagt aan de stabiliteit en continuïteit van het bedrijf.

 

In het geheel genomen lijkt NVIDIA goed gepositioneerd om te blijven innoveren en groeien in de wereld van technologie en computergraphics. De toekomst lijkt veelbelovend voor dit toonaangevende bedrijf.

Meer weten?

 

Vond je dit een interessant onderwerp? Laat het ons weten door je in te schrijven op onze nieuwsbrief en hou onze socials in de gaten. Wil je een beleggingsplan maken, maar je komt er niet helemaal uit? Geen probleem, BWB Beleggen staat voor je klaar en we helpen je graag.

 

Let op: beleggen brengt risico's met zich mee, je kan je inleg verliezen   

Lees meer over: