Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een door experts beheerde portefeuille, maar wat betekend dit? En hoe werkt dit in de praktijk?

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds is een door experts beheerde portefeuille bestaande uit verschillende financiële producten. Belegt u in een beleggingsfonds? Dan laat u uw geld dus eigenlijk voor u beleggen door een fondsbeheerder (of fondsmanager). Een beleggingsfonds wordt vaak omschreven als een mandje met aandelen (of andere beleggingsinstrumenten). Een team van fondsmanagers analyseert de beurs en koopt of verkoopt op basis daarvan producten voor het fonds. Dit typeert ook het verschil tussen ETF’s en beleggingsfondsen. Meestal is een ETF ingesteld om een onderliggende waarde, zoals een index, te volgen. Daarnaast worden ze over het algemeen niet actief beheerd door een fondsbeheerder. Bij een beleggingsfonds is dit doorgaans wel het geval. Fondsen kunnen beleggen met een thema, zoals opkomende markten, of zich focussen op een bepaalde regio. Ook een combinatie van verschillende beleggingscategorieën is mogelijk.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

Beleggingsfondsen hebben aandelen, obligaties of andere producten van meerdere bedrijven in hun portefeuille. Participeert u dus in een dergelijk fonds, dan investeert u automatisch in meerdere bedrijven tegelijkertijd. Het voordeel van een grote spreiding is dat als één aandeel een slecht rendement haalt, dit beperkt invloed heeft op het behaalde rendement van het fonds. Uiteraard hebben uitschieters omhoog ook beperkte invloed op het totale resultaat.

De fondsbeheerder bepaalt de samenstelling van het fonds. Hij of zij bepaalt welke aandelen het fonds moet kopen. Als investeerder (of participant) heeft u hier zelf geen invloed op. In Nederland is het wettelijk verplicht voor een fondsbeheerder om zogeheten ‘Essentiële Beleggersinformatie’ (EBI of KIID) beschikbaar te stellen voor UCITS-fondsen. Voor non-UCITS fondsen, is het verschaffen van het ‘Essentiële-informatiedocument’ (EID of KID) verplicht gesteld in de PRIIPs verordening. Dit laatste staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Deze informatie is vaak beschikbaar op de website van het desbetreffende fonds en in ons handelsplatform. Hierin staat de belangrijkste informatie omschreven zoals het investeringsbeleid, de risico’s en de kosten. Om zelf een weloverwogen afweging te maken bij de keuze voor een beleggingsfonds kan dit van belang zijn. Soms is een minimale inleg een vereiste om in te kunnen stappen bij een beleggingsfonds. Mocht dit van toepassing zijn dan staat dit duidelijk aangegeven op de website van het beleggingsfonds.

Lees meer over: