Obligaties: veiligste manier van beleggen in 2023

De veilige manier van beleggen: Obligaties

Obligaties zijn het onbekende broertje van aandelen. Vaak worden obligaties samen met aandelen genoemd maar deze manier van investeren is een stuk onbekender. Dit zorgt voor minder kennis rond het onderwerp maar wat zijn deze obligaties nu eigenlijk?

Een schuldbewijs?

Een obligatie is eigenlijk een schuldbewijs. Dit betekend dat een bedrijf of overheid een schuldbewijs uitgeeft om zo meer eigen vermogen aan te trekken. Deze schuldbewijzen worden na een bepaalde periode, meestal een aantal jaar, weer terug betaald. Deze obligaties zijn na de verkoop nog verhandelbaar.

Dit zorgt ervoor dat er een markt ontstaat van schuldbewijzen. Bedrijven of overheden geven obligaties uit wanneer zij niet genoeg eigen vermogen bezitten of extra vermogen willen hebben om zo nieuwe projecten te kunnen financieren. Over de schuldbewijzen wordt net als een lening rente betaald. Dit wordt gedaan door de overheid of het bedrijf die de schuldbewijzen uitgeven.

 

Hoe werken obligaties?

 

De schuldbewijzen worden dus uitgegeven door een partij die de kostprijs en de rente afspreekt. Direct na aankoop van de producten gaat de waarde bewegen. Deze is afhankelijk van de marktrente van dat moment. Wanneer de marktrente hoog is zal de rente van het schuldbewijs dat ook zijn.

Wanneer de markt rente daalt zullen de schuldbewijzen interessanter worden en de koers dus stijgen. dit komt omdat nieuwe producten met een lagere rente worden afgesproken dus dat betekend dat oude schuldbewijzen interessanter zijn. Dit werkt ook andersom. Als de marktrente zal stijgen zal ook de rente op nieuwe schuldbewijzen stijgen. Dit zal ervoor zorgen dat oudere schuldbewijzen minder interessant worden. Dit is een van de risico’s die komt bij het beleggen in obligaties.

 

obligaties

Voordelen van obligaties 

 

  • Zo kennen schuldbewijzen hele lage risico’s dit komt omdat houders van obligaties meer kans hebben op uitkering van de obligatie wanneer een bedrijf failliet gaat. Wanneer we praten over een staatsobligatie (obligatie van een regering) is de kans op faillissement nog kleiner, deze is afhankelijk van de regering.
  • Daarnaast krijgt de belegger een vast rentepercentage voor de schuldbewijzen. Dit zorgt voor veel zekerheid en een belegger weet zo precies wat hij of zij per jaar kan verwachten.
  • Daarnaast kent een schuldbewijs een vaste einddatum dit is eerder al besproken en op deze datum zal de belegger de waarde van het schuldbewijs terug krijgen van de partij die de schuldbewijzen heeft uit gebracht.

 

Obligaties VS aandelen?

 

Obligaties en aandelen zijn dus geheel iets anders. Dit zorgt ervoor dat ze bijna niet met elkaar te vergelijken zijn. Aandelen zijn namelijk risicovoller dan schuldbewijzen maar het rendement ligt gemiddeld hoger dan bij schuldbewijzen. Ook kennen schuldbewijzen een einddatum terwijl aandelen dit niet kennen. Ook is het belangrijk mee te nemen dat wanneer een belegger schuldbewijzen bezit hij ook meer kans heeft op aan vergoeding bij faillissement ten opzichte  van een belegger die aandelen bezit. Dit zorgt voor een geheel andere belegging. Aandelen kennen meer rendement met meer risico maar obligaties kennen meer zekerheid in ruil voor een lager rendement percentage.

 

Bij het investeren in obligaties zijn er een aantal verschillende vormen waarin men kan beleggen. Dit kan doormiddel van een bank of broker. Deze fungeert als tussenpersoon tussen bedrijf en belegger. Daarnaast kan men ook beleggen doormiddel van obligatiefondsen deze werken het zelfde als beleggingsfondsen maar bestaan volledig uit schuldbewijzen.

 

Wanneer een belegger zijn geld laat beheren bij een vermogensbeheerder, investeert diegene meestal ook in schuldbewijzen. Dit zorgt ervoor dat de beleggingen goed gespreid zijn en dus minder risico kunnen lopen. Daarom is het ook belangrijk niet alleen maar obligaties bij hetzelfde bedrijf te kopen. Dit zorgt ervoor dat bij faillissement de kans op verlies kleiner wordt. Het is dus aan te raden om een divers ‘mandje’ te hebben aan obligaties en andere beleggingsvormen.

 

Meer weten over aandelen klik dan hieronder.